Centrum serwisowe online

Prosimy pamiętać, że centrum serwisowe online jest w języku niemieckim.

Login

W centrum serwisowym online można bezpiecznie zmienić adres, który będzie podany na fakturze, oraz dane banku, przejrzeć historię zużycia, a także dokonać zgłoszenia stanu licznika. 

Centrum serwisowe online jest zabezpieczone hasłem. W celu uzyskania możliwości korzystania z centrum serwisowego online należy się najpierw zarejestrować.